Popular Posts

Thursday, November 22, 2012

Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia


Berita di Malaysiakini mengenai Personal Data Protection Act 2012 (baca di sini) adalah dirujuk.

I had just posted a message to the Facebook wall of Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia as follows:

Harap mendapat pengesahan Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia sama ada:

(i) Wakil Rakyat atau Menteri dalam menjalankan tugas mereka adalah "kerajaan" dan terkecuali daripada mematuhi peruntukkan PDPA 2010;
(ii) sama ada sms sebegini (bergantung kepada kandungan dan kegunaannya) adalah 'direct marketing' yang di tegah oleh PDPA 2010.
(iii) tertakluk kepada jawapan no (ii) di atas, sama ada aduan dan tindakan boleh diambil terhadap syarikat telekomunikasi yang mendedahkan data peribadi pelanggan tanpa memperolehi kebenaran/ataupun sekiranya kebenaran pernah diperolehi, ianya telah ditarik balik.

 Jawapan yang Jabatan tuan berikan akan digunakan untuk program Legal Awareness PDPA di syarikat saya dalam masa terdekat. Terima kasih.

Harap-harap ianya dapat dijawab segera. Penulis pernah pada tahun 2008 menghantar beberapa pertanyaan kepada Jabatan Perhutanan Malaysia yang berkaitan dengan urusan/tugas rasmi tapi hampa, tidak mendapat sebarang jawapan langsung!!!

No comments: