Popular Posts

Friday, March 26, 2010

Nikmat dari Allah

Kenikmatan dan kekurniaan Allah itu tiada dapat dihitung banyaknya, namun bila manusia hendak menghitung amalannya berbanding dengan kenikmatan yang diterimanya dari Allah akan binasalah dia. Sebab itulah para wali dan orang-orang soleh sentiasa hidup dalam keluhan.

Diriwayatkan bahwa Al-Hasan bin Ali radhiallahu-anhuma pernah bermunajat:

Tuhanku! Engkau telah melimpahkan nikmatMu kepadaku, namun Engkau tiada mendapatiku tahu bersyukur,
dan Engkau menimpakan bala ke atas diriku, namun Engkau tiada mendapatiku tahu bersabar.

Engkau pun tidak merampas semua nikmat itu daripadaku kerana aku meninggalkan syukur kepadaMu,
dan Engkau pun tidak kekalkan bala dan bencana ke atas diriku kerana aku meninggalkan sabar.

Tuhanku! Tiada yang patut datang dari Yang Mulia lagi Murah hati melainkan kemaafan dan kemurah-hatian, dan tiada yang patut datang dari yang berbuat salah, melainkan kekecewaan dan penyesalan.

No comments: