Popular Posts

Tuesday, October 20, 2009

Hakikat Takwa

Umar bin al-Khattab bertanya kepada Ubai bin Ka'ab :
Apakah hakikat takwa?
Ubai bertanya pula, Pernahkah Amirul Mukminin melalui jalan yang banyak onak dan duri?
Umar menjawab, Ya.
Ubai bertanya lagi, Bagaimana?
Umar menjawab, saya berjalan dengan berwaspada dan bersungguh-sungguh supaya tidak memijak atau terpijak onak dan duri.
Ubai menjawab, Itulah hakikat takwa!

No comments: