Popular Posts

Friday, October 31, 2008

Kisah Utusan Nabi Muhammad S.A.W. kepada Raja Rom


Selepas umrah al-Qadha', Muhammad mula menghantar utusan kepada pemerintah-pemerintah dan raja-raja pada zaman itu bagi menyampaikan Islam kepada mereka. Muhammad juga menghantar saraya kepada suku-suku Arab bagi menyampaikan Islam kepada mereka.

Muhammad berucap kepada semua sahabat, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah mengutus aku sebagai rahmat kepada semua. Janganlah kamu mengingkari aku seperti mana Hawariyun (sahabat-sahabat Nabi Isa) mengingkari Nabi Isa. Para sahabat berkata, "Bagaimana Hawariyun mengingkari Nabi Isa, wahai pesuruh Allah?" Muhammad berkata, "Nabi Isa menyeru mereka kepada era yang sedang aku seru kepada kamu semua. Orang yang Nabi Isa hantar ke tempat yang dekat, dia rela dan taat tetapi orang yang dihantar ke tempat yang jauh dia tidak sanggup dan merasa keberatan."

Sahabat bersedia menyampaikan mesej Muhammad kepada semua pemerintah dan semua manusia di dunia ini. Mereka mencadangkan kepada Muhammad supaya membuat cop kerana pemerintah dan raja-raja pada masa itu hanya melayan surat yang mempunyai cop. Muhammad membuat cop mohor pada cincin beliau yang bertulis Muhammad Rasulullah iaitu Muhammad utusan Allah. Muhammad menghantar Dihyah al-Kalbi kepada Hercules Kaisar Rom.

Pada masa itu, pusat pemerintahan Rom adalah di Konstantinopel, yang kini dikenali sebagai Istanbul Turki. Syam dan Mesir berada di bawah pemerintahannya. Hercules berada di Syam pada masa itu, selepas beliau berjaya mengalahkan tentera Parsi dalam peperangan yang besar. Kemenangan itu disebut beberapa tahun sebelum itu oleh al-Quran. Beberapa tahun sebelum itu, Rom dikalahkan oleh Parsi dalam pertempuran yang besar. Selepas itu, mereka pula mengalahkan Parsi dalam peperangan yang besar. Hercules bernazar apabila Rom dapat mengalahkan Parsi, dia melakukan haji mengikut agamanya dengan berjalan kaki dari Kostantinopel ke Baitulmaqdis di Palestin. Dengan kemenangan itu, dia menunaikan nazarnya.

Dalam perjalanan ke Baitulmaqdis, dia bermimpi kerajaannya akan jatuh di tangan satu kaum yang berkhatan (iaitu yang bersunat). Apabila tiba di Baitulmaqdis, dia bertanya kepada para ulama Nasrani, "Siapa yang berkhatan di negeri mereka?" Kata ulama mereka, "Yang kami tahu hanya Yahudi yang berkhatan." Oleh itu, Hercules berazam untuk membunuh semua Yahudi yang ada di Syam. Semasa Hercules membuat persiapan bagi menghapuskan Yahudi supaya mimpinya tidak berlaku, ada seorang Arab yang mencuri ditangkap. Mereka memeriksanya dan akhirnya menelanjangkannya. Mereka mendapati lelaki Arab ini berkhatan. Mereka memberitahu Hercules bukan sahaja Yahudi yang berkhatan, tetapi orang Arab juga berkhatan hasil daripada pemeriksaan mereka ke atas pencuri tadi.

Dengan pentadbiran Allah yang maha mengetahui, ketika itu Abu Sufyan dan peniaga-peniaga dari Mekah berada di Syam.

Hercules bertanya kepada pencuri tadi, "Siapa kamu? Adakah sesuatu berlaku di tempat kamu?"

Kata lelaki itu, "Kami daripada bangsa Arab. Ada seorang lelaki daripada kalangan kami mengaku menjadi nabi."

Hercules seorang yang mengetahui ilmu kitab Nasrani. Dia tahu pada masa itu zaman kelahiran nabi. Oleh itu, dia memerintahkan orang-orangnya membawa kepadanya kaum Muhammad. Mereka mencari-cari di Syam orang-orang daripada Quraisy dan menjumpai Abu Sufyan. Mereka membawa Abu Sufyan dan pemimpin Quraisy yang bersamanya kepada Kaisar Hercules. Hercules bertanya kepada rombongan Abu Sufyan, "Siapakah di kalangan kamu yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad?" Kata Abu Sufyan, "Akulah yang paling dekat." Dia bertemu dengan Muhammad pada datuknya yang kelima. Hercules memerintahkan rombongan ini duduk dan Abu Sufyan duduk di hadapan mereka. Dia meminta Abu Sufyan menjawab soalan-soalannya. Kalau Abu Sufyan bercakap bohong, Hercules meminta semua rombongan yang duduk di belakangnya memberi jawapan yang benar. Kata Abu Sufyan, "Demi Allah kalau aku bercakap bohong tidak ada yang membantah aku kerana kedudukanku di kalangan mereka. Tetapi aku adalah salah seorang pemimpin Quraisy. Adalah perkara yang memalukan apabila kami berbohong. Apatah lagi di hadapan orang ramai."

Hercules mula bertanya Abu Sufyan dan berlaku perbualan antara mereka.

"Bagaimana keturunannya?"

"Dia daripada keturunan yang mulia."

"Adakah ada orang sebelumnya membuat pengakuan yang serupa?"

"Tidak ada."

"Adakah ada di kalangan datuk-datuknya raja?"

"Tidak ada."

"Adakah pembesar-pembesar yang menjadi pengikutnya atau-pun daripada kalangan rakyat jelata?"

"Bahkan pengikutnya daripada kalangan rakyat jelata."

"Adakah jumlah mereka bertambah ataupun berkurang?"

"Jumlah mereka bertambah."

"Adakah ada salah seorang daripada mereka murtad daripada agamanya kerana membenci agamanya?"

"Tidak ada."

"Adakah kamu menuduh dia menipu sebelum dia membawa apa yang dibawanya sekarang?"

"Tidak."

"Apakah dia mengkhianati perjanjian?"

"Tidak, tetapi sekarang kami sedang dalam tempoh perjanjian dengannya. Kami tidak tahu kali ini adakah dia akan mengkhianati ataupun tidak."

"Aku mencari-cari lubang bagi memburukkan Muhammad, tetapi tidak ada melainkan dengan jawapan ini."

"Adakah kamu memeranginya?"

"Kami memerangi mereka."

"Bagaimana kesudahan peperangan kamu dengannya?"

"Peperangan antara kami dengan mereka silih berganti, ada kala mereka menang ada kalanya kami menang."

"Apakah yang dia perintahkan kepada kamu?"

"Dia memerintahkan kami supaya menyembah Allah Yang Esa dan melarang kami daripada mensyirikkan Allah dengan sesuatu dan memerintahkan kami meninggalkan apa yang disembah oleh ayah dan datuk-datuk kami. Dia juga memerintahkan kami mendirikan sembahyang, berkata benar, menjauhi maksiat dan menyambungkan persaudaraan."

Semua soalan ini berdasarkan ciri-ciri nabi yang diketahui di dalam kitab mereka. Hercules membuat kesimpulan bagi soal jawab ini. Kemudian, Hercules membuat kenyataan luar biasa. Katanya, "Kalaulah benar apa yang kamu sebut tadi dia akan menguasai tempat aku berdiri ini. Dia memerintah sehingga pemerintahannya tiba ke tempat ini. Sudah ada dalam pengetahuanku seorang nabi akan keluar, tetapi aku tidak menyangka daripada kalangan kamu. Kalau aku meyakininya, aku akan berjalan kepadanya dan kalau aku sudah berada di sisinya aku akan membasuh kakinya."

Selepas sahaja Abu Sufyan keluar daripada pertemuan itu, Abu Sufyan berkata kepada rombongannya, "Demi Allah, isu Muhammad ini sudah menjadi besar sehingga Hercules pun takut kepadanya."

Kata Abu Sufyan, "Semasa itu Islam sudah mula masuk ke dalam hatiku, tetapi dia belum masuk Islam lagi. Ia sudah terkesan dengan sikap Hercules tadi.

Dihyah tiba kepada Hercules selepas pertemuan Hercules dengan Abu Sufyan dan dia menyampaikan surat daripada Muhammad kepada Hercules.

Isi surat itu adalah, "Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad utusan Allah kepada Hercules pembesar Rom, Kesejahteraan kepada orang yang mengikut petunjuk. Seterusnya aku menyeru kepada kamu dengan seruan Islam. Terimalah Islam, nescaya kamu selamat. Allah akan memberi dua kali pahala kepada kamu. Kalau kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa para petani rakyat kamu (kebanyakan rakyat Rom adalah petani). Wahai ahli Kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kita bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mensyirikkannya dengan sesuatu dan janganlah sebahagian kita mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Kalau mereka berpaling, katakanlah, 'Saksikanlah kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Islam'."

Apabila diterjemahkan perutusan ini kepada Hercules, dia berasa gementar. Lebih-lebih lagi selepas pertemuannya dengan Abu Sufyan. Dia berfikir panjang kerana semua alamat kenabian ada pada Muhammad. Akhirnya, dia datang kembali kepada Dihyah. Hercules merhinta Dihyah membawa surat itu kepada Safatir Ketua Qasaiwah, ketua paderi Kristian yang ikut serta mengiringi Kaisar Hercules menunaikan haji ke Baitulmaqdis. Apabila Safatir membaca surat itu, dia juga menjadi gementar dan mula bertanya kepada Dihyah pelbagai soalan dengan terperinci. Safatir memeluk Islam di tangan Dihyah. Kemudian, Safatir mengumpulkan semua ketua paderi yang ikut dalam rombongan itu.

Safatir membacakan kepada mereka perutusan daripada Muhammad dan menerangkan kepada mereka tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad. Dia juga mendatangkan dalil-dalil daripada Injil yang membuktikan kenabian Muhammad. Selepas itu, dia berkata kepada mereka, "Aku menyeru kamu semua kepada agama Islam dan aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah."

Ketua-ketua paderi rasa takut apabila berita Safatir masuk Islam diketahui oleh orang ramai dan meninggalkan agama Kristian. Mereka membunuh Safatir.

Apabila Hercules melihat Safatir dibunuh oleh ketua-ketua paderi, dia mula bingung. Kata Hercules kepada Dihyah, "Kedudukan Safatir di sisi ketua-ketua paderi lebih mulia daripada kedudukanku. Kalau mereka tidak mendengar kata-kata Safatir, mereka juga tidak mendengar kata-kataku." Selepas itu, Hercules mengumpulkan ketua-ketua paderi dan anggota penasihat kaisar serta pembesar-pembesar Kristian di istana. Dia memerintahkan pintu ditutup dan dikawal oleh tentera. Selepas semua orang hadir, barulah Herules keluar kepada mereka dari atas anjung istana. Kaisar membacakan kepada mereka perutusan Muhammad dan menyebutkan kepada mereka alamat-alamat yang ada pada mereka di dalam Injil. Kaisar juga menerangkan dalil-dalil yang membuktikan kebenaran Muhammad. Kaisar bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dia menyeru mereka semua masuk Islam. Semua yang hadir terkejut dan masing-masing cuba melarikan diri dari istana, tetapi semua pintu sudah dikunci dan dikawal ketat oleh tentera. Kaisar memerhatikan mereka
dari atas anjung. Mereka kembali berkumpul dan bercakap kepada kaisar. Kata mereka, "Wahai kaisar, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Kristian walaupun kamu membunuh kami semua."

Kaisar terpaksa memilih sama ada mahu masuk Islam ataupun tidak. Apabila dia masuk Islam, dia kehilangan takhtanya. Kaisar memilih takhtanya. Selepas itu, kaisar datang berjumpa Dihyah. Dia memberikan hadiah dan wang-wang emas kepada Muhammad. Kaisar menyuruh Dihyah memberitahu Muhammad dia memeluk Islam, tetapi terpaksa menyembunyikan keislamannya bagi mempertahankan takhtanya. Kaisar sebenar tidak Islam dia cuma berbohong kepada Dihyah. Muhammad memerintahkan semua wang pemberian kaisar itu diagih-agihkan kepada fakir miskin.

Petikan dari : Biografi Muhammad bin Abdullah, Terbitan PTS Publishing. Note : Gaya bahasa yang digunakan dalam buku sirah ini sangat menarik hati. Sangat sukar untuk berhenti membacanya. Guys, trust me, please buy a copy for yourself and family.

Other information on non-muslim converting to Islam
http://mengapaislam.wordpress.com/category/masuk-islam-kesaksian/

Thursday, October 16, 2008

Kerana Dia Manusia Biasa ...


Email ini di forwardkan kepada saya dan saya paparkan disini utk manfaat kpd diri saya dan semua.

Semoga bermanfaat.. .... baik utk yang melamar ataupun yg dilamar, ataupun bagi yang sudah berumah tangga......

Renungan buat yang sedang mencari pasangan hidup ataupun yang sedang mengemudi bahtera rumah tangga.. Mengapa? Kerana Dia Manusia Biasa .....

Setiap kali ada sahabat yang ingin menikah, saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Kenapa kamu memilih dia sebagai suami/isterimu? Jawabannya ada bermacam-macam. Bermula dengan jawaban kerana Allah hinggalah jawaban duniawi.

Tapi ada satu jawaban yang sangat menyentuh di hati saya. Hingga saat ini saya masih ingat setiap detail percakapannya. Jawaban dari salah seorang teman yang baru saja menikah. Proses menuju pernikahannya sungguh ajaib.

Mereka hanya berkenalan 2 bulan. Kemudian membuat keputusan menikah... Persiapan pernikahan mereka hanya dilakukan dalam waktu sebulan saja.. Kalau dia seorang akhwat, saya tidak hairan. Proses pernikahan seperti ini selalu dilakukan. Dia bukanlah akhwat, sebagaimana saya. Satu hal yang pasti, dia jenis wanita yang sangat berhati-hati dalam memilih suami.

Trauma dikhianati lelaki membuat dirinya sukar untuk membuka hati. Ketika dia memberitahu akan menikah, saya tidak menganggapnya serius. Mereka berdua baru kenal sebulan. Tapi saya berdoa, semoga ucapannya menjadi kenyataan. Saya tidak ingin melihatnya menangis lagi.

Sebulan kemudian dia menemui saya. Dia menyebutkan tarikh pernikahannya.

Serta meminta saya untuk memohon cuti, agar dapat menemaninya semasa majlis pernikahan. Begitu banyak pertanyaan dikepala saya. Sebenarnya.. ..!!!

Saya ingin tau, kenapa dia begitu mudah menerima lelaki itu. Ada apakah gerangan? Tentu suatu hal yang istimewa. Hingga dia boleh memutuskan untuk bernikah secepat ini. Tapi sayang, saya sedang sibuk ketika itu (benar-benar sibuk).

Saya tidak dapat membantunya mempersiapkan keperluan pernikahan. Beberapa kali dia menelefon saya untuk meminta pendapat tentang beberapa perkara.

Beberapa kali saya telefon dia untuk menanyakan perkembangan persiapan pernikahannya. That's all....... Kami tenggelam dalam kesibukan masing-masing.

Saya menggambil cuti 2 hari sebelum pernikahannya. Selama cuti itu saya memutuskan untuk menginap dirumahnya.

Pukul 11 malam sehari sebelum pernikahannya, baru kami dapat berbual2, hanya-berdua. Hiruk pikuk persiapan akad nikah besok pagi, sungguh membelenggu kami. Pada awalnya kami ingin berbual tentang banyak hal.

Akhirnya, dapat juga kami berbual berdua. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Dia juga ingin bercerita banyak perkara kepada saya. Beberapa kali Mamanya mengetok pintu, meminta kami tidur.

"Aku tak boleh tidur." Dia memandang saya dengan wajah bersahaja. Saya faham keadaanya ketika ini. "Matikan saja lampunya, biar disangka kita dah tidur."

"Ya.. ya." Dia mematikan lampu neon bilik dan menggantinya dengan lampu yang samar. Kami meneruskan perbualan secara berbisik-bisik.

Suatu hal yang sudah lama sekali tidak kami lakukan. Kami berbual banyak perkara, tentang masa lalu dan impian-impian kami. Wajah keriangannya nampak jelas dalam kesamaran. Memunculkan aura cinta yang menerangi bilik ketika itu. Hingga akhirnya terlontar juga sebuah pertanyaan yang selama ini saya pendamkan.

"Kenapa kamu memilih dia?" Dia tersenyum simpul lalu bangkit dari baringnya sambil meraih HP dibawah bantalku. Perlahan dia membuka laci meja hiasnya. Dengan bantuan lampu LCD HP dia mengais lembaran kertas didalamnya.

Perlahan dia menutup laci kembali lalu menyerahkan sekeping envelop kepada saya. Saya menerima HP dari tangannya. Envelop putih panjang dengan cop surat syarikat tempat calon suaminya bekerja. Apa ni. Saya melihatnya tanpa mengerti. Eeh..., dia malah ketawa geli hati.

"Buka aja." Sebuah kertas saya tarik keluar. Kertas putih bersaiz A4, saya melihat warnanya putih. Hehehehehehe. ........

"Teruknya dia ni." Saya menggeleng-gelengkan kepala sambil menahan senyum. Sementara dia cuma ketawa melihat ekspresi saya. Saya mula membacanya. Saya membaca satu kalimat diatas, dibarisan paling atas. Dan sampai saat inipun saya masih hafal dengan kata-katanya. Begini isi surat itu........

************ ********* ********* ********* *********

Kepada Yth ........

Calon isteri saya, calon ibu anak-anak saya, calon menantu Ibu saya dan calon kakak buat adik-adik saya

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mohon maaf kalau anda tidak berkenan. Tapi saya mohon bacalah surat ini hingga akhir. Baru kemudian silakan dibuang atau dibakar, tapi saya mohon, bacalah dulu sampai selesai.

Saya, yang bernama ............ .. ... menginginkan anda ........... ... untuk menjadi isteri saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa. Buat masa ini saya mempunyai pekerjaan.

Tetapi saya tidak tahu apakah kemudiannya saya akan tetap bekerja. Tapi yang pasti saya akan berusaha mendapatkan rezeki untuk mencukupi keperluan isteri dan anak-anakku kelak...

Saya memang masih menyewa rumah. Dan saya tidak tahu apakah kemudiannya akan terus menyewa selamannya. Yang pasti, saya akan tetap berusaha agar isteri dan anak-anak saya tidak kepanasan dan tidak kehujanan.

Saya hanyalah manusia biasa, yang punya banyak kelemahan dan beberapa kelebihan. Saya menginginkan anda untuk mendampingi saya. Untuk menutupi kelemahan saya dan mengendalikan kelebihan saya. Saya hanya manusia biasa. Cinta saya juga biasa saja.

Oleh kerana itu. Saya menginginkan anda supaya membantu saya memupuk dan merawat cinta ini, agar menjadi luar biasa.

Saya tidak tahu apakah kita nanti dapat bersama-sama sampai mati. Kerana saya tidak tahu suratan jodoh saya. Yang pasti saya akan berusaha sekuat tenaga menjadi suami dan ayah yang baik.

Kenapa saya memilih anda? Sampai saat ini saya tidak tahu kenapa saya memilih anda. Saya sudah sholat istiqarah berkali-kali, dan saya semakin mantap memilih anda.

Yang saya tahu, Saya memilih anda kerana Allah. Dan yang pasti, saya menikah untuk menyempurnakan agama saya, juga sunnah Rasulullah. Saya tidak berani menjanjikan apa-apa, saya hanya berusaha sekuat mungkin menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Saya memohon anda sholat istiqarah dulu sebelum memberi jawaban pada saya. Saya beri masa minima 1 minggu, maksima 1 bulan. Semoga Allah ridho dengan jalan yang kita tempuh ini. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Saya memandang surat itu lama. Berkali-kali saya membacanya. Baru kali ini saya membaca surat 'lamaran' yang begitu indah.

Sederhana, jujur dan realistik. Tanpa janji-janji yang melambung dan kata yang berbunga-bunga. Surat cinta biasa.

Saya menatap sahabat disamping saya. Dia menatap saya dengan senyum tertahan.

"Kenapa kamu memilih dia......?"

"Kerana dia manusia biasa....... . " Dia menjawab mantap. "Dia sedar bahawa dia manusia biasa. Dia masih punya Allah yang mengatur hidupnya.

Yang aku tahu dia akan selalu berusaha tapi dia tidak menjanjikan apa-apa. Soalnya dia tidak tahu, apa yang akan terjadi pada kami kemudian hari. Entah kenapa, justru itu memberikan kesenangan tersendiri buat aku.."

"Maksudnya?"

"Dunia ini fana. Apa yang kita punya hari ini belum tentu besok masih ada. betuI tak? Paling tidak.... Aku tau bahawa dia tidak akan frust kalau suatu masa nanti kami jadi miskin.

"Ssttt...... ." Saya menutup mulutnya. Khuatir kalu ada yang tau kami belum tidur. Terdiam kami memasang telinga.

Sunyi. Suara jengkering terdengar nyaring diluar tembok. Kami saling berpandangan lalu gelak sambil menutup mulut masing-masing.

"Udah tidur. Besok kamu mengantuk, aku pula yang dimarahi Mama." Kami kembali berbaring. Tapi mata ini tidak boleh pejam. Percakapan kami tadi masih terngiang terus ditelinga saya.

"Tidur...... Dah malam." Saya menjawab tanpa menoleh padanya. Saya ingin dia tidur, agar dia kelihatan cantik besok pagi. Rasa mengantuk saya telah hilang, rasanya tidak akan tidur semalaman ini.

Satu lagi pelajaran dari pernikahan saya peroleh hari itu. Ketika manusia sedar dengan kemanusiannya. Sedar bahawa ada hal lain yang mengatur segala kehidupannya. Begitu juga dengan sebuah pernikahan. Suratan jodoh sudah terpahat sejak ruh ditiupkan dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana dan berapa lama pernikahannya kelak.

Lalu menjadikan proses menuju pernikahan bukanlah sebagai beban tetapi sebuah 'proses usaha'. Betapa indah bila proses menuju pernikahan mengabaikan harta, tahta dan 'nama'.

Status diri yang selama ini melekat dan dibanggakan (aku anak orang ini/itu), ditanggalkan.

Ketika segala yang 'melekat' pada diri bukanlah dijadikan pertimbangan yang utama. Pernikahan hanya dilandasi kerana Allah semata. Diniatkan untuk ibadah. Menyerahkan segalanya pada Allah yang membuat senarionya.

Maka semua menjadi indah.

Hanya Allah yang mampu menggerakkan hati setiap HambaNYA. Hanya Allah yang mampu memudahkan segala urusan. Hanya Allah yang mampu menyegerakan sebuah pernikahan.

Kita hanya boleh memohon keridhoan Allah. MemintaNYA mengurniakan barokah dalam sebuah pernikahan. Hanya Allah jua yang akan menjaga ketenangan dan kemantapan untuk menikah. Jadi, bagaimana dengan cinta?

Ibu saya pernah berkata, Cinta itu proses. Proses dari ada, menjadi hadir, lalu tumbuh, kemudian merawatnya.

Agar cinta itu dapat bersemi dengan indah menaungi dua insan dalam pernikahan yang suci. Cinta tumbuh kerana suami/isteri (belahan jiwa).

Cinta paling halal dan suci. Cinta dua manusia biasa, yang berusaha menggabungkannya agar menjadi cinta yang luar biasa. Amin.

Wallahu 'alam

Wednesday, October 15, 2008

The Holy AlQuran Translation ... Choose your preferred language


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Please visit the website below (cut and paste) or just click on the image of the Holy Al-Quran below. You will get high quality colored pages of the translations of the meaning of the Holy AlQuran - the one here is in the English language. You can choose your preferred language(s).... heck... over 80 languages including Bahasa Indonesia (not much difference with Bahasa Malaysia). I had about 2 yrs ago, bought a hard copy of the same for RM10-00. It is based on the work carried out by King Fahd Institute in Jeddah, KSA. Unfortunately, the explanatory pages on Islam and on Islamic Monotheism etc which is found in the hard copy edition has been omitted.

http://www.alketab.com/ English Quran Translation

Tuesday, October 14, 2008

Srmat poelpe can raed this

Olny srmat poelpe can raed this. I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd what I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers in a word are, the olny iprmoatnt tihng is that the first and last ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can still raed it wouthit a porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe. Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! I

f you can raed this psas it on !!

KEMATIAN PELUKIS DENMARK YANG MELUKIS KARIKATUR RASULULLAH S.A.W .

The story is quite dated i.e. 2006.

The editor of the Danish newspaper 'Jyllands Posten' was burnt to death when a fire mysteriously broke out in his bedroom, a Saudi newspaper claims.


According to the newspaper, the editor was sleeping in his bedroom when the fire ravaged his bedroom. He and his newspaper became controversial when it had published blasphemous caricatures of Prophet Muhammad (PBUH).

The paper claims that the Danish govt is trying to cover up the news of the death. He was hit by divine retribution, the paper added. Muslims, all over the world, strongly denounced this blasphemous act and massive protests were held in all Muslim countries including Pakistan. Text messages and emails that claim that the editor or the cartoonist has been burnt alive have also been circulating since Tuesday, lending support to this report.


The paper named the editor as Elliot Back. However, Back is merely a senior in Computer Science at Cornell University, who had published the caricatures on his website. Name of the culture editor of Jyllands Posten, who commissioned the caricatures, is Flemming Rose.

Jens Julius is the name of one of the cartoonists that drew the images. There were 12 cartoonists in all, who according to the BBC have gone into hiding.

HISTORY:

30 Sept: Danish paper Jyllands-Posten publishes cartoons
20 Oct: Muslim ambassadors in Denmark complain to Danish PM
10 Jan: Norwegian publication reprints cartoons
26 Jan: Saudi Arabia recalls its ambassador
30 Jan: Gunmen raid EU's Gaza office
31 Jan: Danish paper apologises
1 Feb: Papers in France, Germany, Italy and Spain reprint cartoons

Friday, October 10, 2008

Haman didalam AlQuran

Suatu masa dahulu, pernah ada dakwaan yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad mengada-adakan cerita menyenai "Haman" yang kononnya ditiru dari pengajaran kitau Taurat - namun nama “Haman” tidak pernah disebutkan dalam bagian-bagian Taurat yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Musa AS.

Paparan AlQuran menyebut tentang Haman yang namanya disebut di dalam AlQuran, bersama dengan Fir'aun. Ia disebut di 6 tempat berbeda dalam AlQuran, di mana AlQuran memberitahu kita bahwa ia adalah salah satu dari sekutu terdekat Fir'aun.

Pada tahun 1799, rahsia hiroglif Mesir kuno berjaya dipecahkan melalui penemuan sebuah artifak yang disebut “Rosetta Stone.” Penemuan mengejutkan ini berasal dari tahun 196 SM. dimana terkumpulnya tiga jenis bentuk tulisan: 1. hiroglif, 2. demotik (bentuk sederhana tulisan tangan bersambung Mesir kuno); dan 3. Yunani. Dengan bantuan naskah Yunani, tulisan Mesir kuno berjaya diterjemahkan oleh Jean-Françoise Champollion.

Melalui penterjemahan hiroglif tersebut dapat diketahui bahawa nama “Haman” benar-benar disebut dalam sejarah Mesir. Nama ini tercantum pada sebuah tugu di Museum Hof di Wina. Tulisan yang sama ini juga menyebutkan hubungan dekat antara Haman dan Fir'aun dan Haman disebut sebagai “pemimpin para pekerja batu pahat”.

Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta". (Al Qashas, 28:38)

AlQuran menyampaikan kepada kita pengetahuan sejarah yang tak mungkin dimiliki atau diketahui di masa Nabi Muhammad SAW. Hiroglif tidak mampu dipecahkan hingga akhir tahun 1700an sehingga pengetahuan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya di masa itu dari sumber-sumber Mesir. Apabila nama “Haman” ditemukan ianya menjadi bukti kebenaran AlQuran sebagai mukjizat dari Allah.

Fenomena Matahari 29 September 2008 & luasnya NERAKA

A Solar Prominence Unfurls : Credit: STEREO Project, NASA

See Explanation. Clicking on the picture will download the highest resolution version available.

Explanation: On September 29, this magnificent eruptive solar prominence lifted away from the Sun's surface, unfurling into space over the course of several hours. Suspended in twisted magnetic fields, the hot plasma structure is many times the size of planet Earth and was captured in this view by the Sun-watching STEREO (Ahead) spacecraft. The image was recorded in extreme ultraviolet light emitted by ionized Helium, an element originally identified in the solar spectrum. Seen against the brilliant solar surface in visible light, such prominences appear as dark filaments because they are relatively cool. But they are bright themselves when viewed against the blackness of space, arcing above the Sun's edge.

Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku. Tahukah kamu bahawa neraka jahanamKu itu:

1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah
3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung
4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik
6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum
8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular
9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam pekat.
10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat

Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterang an dan petunjuk hidayat, sesudah Kami terangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.